تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پاورپوینت حرکات ورزشی 103 اسلایدشناسه محصول: 680572
موجود

پاورپوینت حرکات ورزشی 103 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت حرکات ورزشی 103 اسلاید

پاورپوینت حرکات ورزشی 103 اسلاید

تمرینات کششی
تمرینات تقویتی

-شکم
-سرینی
-همسترینگ
-سر شانه
-ساق پا
-سینه
-زیر بغل
-چهار سر

تمرینات هماهنگی چشم و پا
تمرینات هماهنگی چشم و دست
تمرینات تعادل
تمرینات چابکی و تغییر جهت
تمرینات پلیومتریک
تمرینات اینتروال
تمرینات دایره ای

با تصویر و کیفیت خوب


كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106شناسه محصول: 627095
موجود

كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106

كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) تعداد صفحات:106

كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

کد 106

106 صفحه

چكيده

نوسانات فركانس پايين يكي از بحث هاي مهم در سيستم قدرت مي باشد. اگر اين نوسانات ميرا نشوند، ممكن است پايداري سيستم را به خطر بيندازند. ادوات FACTS از جمله وسايلي هستند كه ميتوانند در ميرا كردن نوسانات نقش داشته باشند. كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) از مهمترين اين ادوات است كه ميتواند با جايابي مناسب در سيستم قدرت، ميرايي نوسانات سيستم را افزايش دهد. دراين تحقيق ابتدا روشهاي مختلف جايابي UPFC با معيار استاتيكي (كاهش هزينه، افزايش ظرفيت بار، كاهش تلفات، پيش آمدهاي احتمالي و ... ) و ديناميكي ذكر شده و سپس با استفاده از الگوريتم  PSO و روش حداقل مقادير استثنايي(SVD) پارامترهاي بهينه و سيگنال كنترلي مناسب كنترل كننده تكميلي UPFC در سيستم تك ماشينه متصل به شين بي نهايت مشخص شده اند. همچنين روشي جديد بر اساس كنترل پذيري و رويت پذيري براي انتخاب مكان مناسب UPFC در سيستم چند ماشينه به منظور افزايش سرعت ميرايي نوسانات سيستم قدرت بكار رفته است.

واژه هاي كليدي: كنتـرل كننـده يكپارچـه پخـش تـوان (UPFC)- نوسـانات سيسـتم قـدرت

(Power System Oscillation)- سيستم هـاي انتقـال انعطـاف پـذير (FACTS)-جايـابي- كنتـرل پذيري و رويت پذيري.

 

 

فهرست مطالب

فصل 1:مقدمه اي بر نوسانات سيستم قدرت و ميرا كردن آنها 1

1-1 پايداري ونوسانات سيستم قدرت.. 1

1-2امكانات ميرا سازي نوسانات.. 1

1-2-1- پايدار ساز سيستم قدرت.. 2

1-2-2-انواع مختلف PSS.

1-2-3- اثر UPFC روي پايداري ديناميك سيستم قدرت.. 5

فصل2 مروري بر كنترل كننده يكپارچه توان UPFC 

2-1-  مقدمه. 9

2-2- مفهوم اساسیUPFC.

2-3-ساختمانUPFC. 

2-4- مدلUPFC برای مطالعات گذرا 13

فصل3 جايابي UPFC با در نظر گرفتن معيارهاي استاتيكي و ديناميكي.. 17

3-1-مقدمه. 17

3-2-جایابیUPFC به منظور کاهش هزینه. 17

3-2-1-مدل درنظرگرفته شده برایUPFC

3-2-2-هزینه تولید. 18

3-2-3-هزینهUPFC. 

3-2-4-تابع هدف.. 19

3-2-5-الگوریتم ژنیتک... 19

3-3-جایابیUPFC به منظور کاهش تلفات.. 20

3-3-1-مدل درنظر گرفته شده 20

3-3-2-ضریب بارپذیری.. 20

3-3-3-تابع هدف.. 22

3-3-4-نتایج شبیه سازی برروی سیستم30 شینه استاندارد. 23

3-4-جایابیUPFC به منظور مدیریت تراکم. 24

3-4-1-مدلUPFC

3-4-2-تلفات سیستم. 25

3-4-3-ضرایب حساسیت تلفات سیستم. 26

3-4-4-نتایج شبیه سازی.. 26

3-5-جایابیUPFC بادرنظرگرفتن معیار دینامیکی.. 28

3-5-1-نوسانات سیستم قدرت.. 28

3-5-2-نوسانات زر سنکرون. 28

3-5-3-نوسانات محلی.. 29

3-5-4-نوسانات بین ناحیه ای.. 29

3-6-جایابیUPFC جهت میراکردن نوسانات سیستم قدرت به کمک شاخص کنترل پذیری.. 30

3-6-1-مقادیر ویژه 30

3-6-2-بردارهای ویژه 31

3-6-3-کنترل پذیری.. 31

3-6-4-شاخص کنترل پذیری برایUPFC

3-6-5-معیار دینامیکی جایابیUPFC به کمک شاخص کنترل پذیری.. 35

3-6-6-نتایج شبیه سازی.. 36

3-6-7-بررسی معایب ومزایای روش ذکر شده 40

3-7-جایابی UPFC جهت میراکردن نوسانات سیستم قدرت به کمک ضریب مانده 41

3-7-1-کنترل پذیری،رویت پذیری و ضریب مانده 41

3-7-3-نتایج شبیه سازی.. 44

3-7-4-بررسی مزایا ومعایب روش ذکر شده 48

فصل چهارم:جایابیUPFC درسیستم تک ماشینه وچندماشینه. 49

4-1-مقدمه. 49

4-2-مدل خطی سیستم قدرت به همراهUPFC. 

4-2-1-اثردینامیکی خازنUPFC.

4-2-2-مدل ژنراتور وسیستم تحریک... 50

4-2-3-مدلUPFC. 

4-3-طراحی کنترل کننده میراساز. 57

4-3-1-تابع هدف(معیار) 57

4-4- بررسی کنترل پذیری.. 58

4-5-الگوریتم PSO..

4-6-مدل سیستم قدرت چند ماشینه. 63

4-6-1-مدل دو محوری ماشین سنکرون. 65

4-6-2- معادلات دیفرانسیلی.. 65

4-7-مدلUPFC

4-7-1-شاخص کنترل پذیری برای مکان UPFC

4-8-معفی رویت پذیری.. 72

4-8-1-کنترل کننده تکمیلی.. 72

4-9-نتیجه گیری.. 73

فصل پنجم:نتایج وشبیه سازی.. 74

5-1-  مقدمه. 74

5-2-سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت.. 74

5-3-سیستم سه ماشینه نه شینه. 79

5-3-1-رویت پذیری برای انتخاب سیگنال ورودی کنترل کننده تکمیلیUPFC

5-3-2-نتایج شبیه سازی.. 83

5-3-3-خطای نوع1. 84

5-3-4-خطای نوع. 85

5-4-نتیجه گیری.. 92

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات.. 93

6-1-  مقدمه. 93

6-2-سیستم تک ماشینه. 93

6-3-سیستم چندماشینه. 94

6-4-پیشنهادها 94

پیوست الف... 95

پیوست ب.. 100

فهرست مقالات نوشته وچاپ شده 102

مراجع. 102

Abstract 106

 


پاورپوینت گریدر 54 اسلایدشناسه محصول: 619054
موجود

پاورپوینت گریدر 54 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت گریدر 54 اسلاید

پاورپوینت گریدر 54 اسلاید

پاورپوینت گریدر 54 اسلاید ( قابل ویرایش )

فهرست مطالب

 • تعریف گریدر
 • تقسیم بندی گریدرها
 • انواع گریدر از نظر موتور
 • مزایای گریدر موتور دار
 • انواع گریدر از نظر وزن
 • انواع گریدراز نظر تعداد چرخ
 • انواع گریدرازلحاظ کنترل تیغه و ریپر وفرمان
 • انواع گریدر از نظر ساختمان بدنه
 • بیل گریدر
 • انواع تیغه های قابل نصب روی بیل گریدر
 • کاربرد قسمتهای مختلف دستگاه
 • طریقه بهره برداری وعملکرد دستگاه
 • نکاتی در مورد استفاده از چنگک
 • نگهداری و تنظیم رویه جاده ها وراههای موقت
 • محاسبه حجم عملیات خاکی گریدر
 • جدول سرعت حرکت گریدر
 • کار با گریدر در هوای سرد

نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان 53 صفحهشناسه محصول: 618099
موجود

نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان 53 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان 53 صفحه

نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان 53 صفحه

نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان 53 صفحه (فایل word قابل ویرایش)

 فهرست مطالب

مقدمه:

در این مقاله بخشی از تاریخ این علم که با تاریخ تمدن بشری گره خورده، در قلمرو ایران باستان به‌ویژه در عصر هخامنشیان که به دلیل وسعت جغرافیایی و استفاده از ده‌ها هزار نفر نیروی انسانی جهت اجرای طرح‌های اقتصادی از سیستم‌های اطلاعاتی مالی مانند انبارداری، حقوق و دستمزد، پولی، اوزان، بودجه‌ریزی و ...

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات این علم بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم‌توجهی و یا بی‌توجهی شده است. این موضوع حتی در عصر حاضر و به‌خصوص در دهه‌های اخیر که پیشرفت‌های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. به طوری که تاکنون نوشته‌ای جامع در خصوص جزئیات زمینه‌های پیدایش افکار متنوع و تشریح ابعاد فنی این دیدگاه‌ها در دسترس نیست.

 

 


1-مقدمه: 4
2-نظام حسابداری و حسابرسی در ایران باستان 4
2-1- بایگانی اسناد مالی 4
2-2-سیستم انبارداری 7
2-3-سیستم حقوق و دستمزد 9
2-4- سیستم پولی 11
2-5-اوزان و مقیاس‌ها 11
2-6-بودجه‌ریزی 12
2-7-شیوه‌های حسابرسی 15
3-حسابرسی داخلی 18
3-1-کنترل داخلی 18
3-2-دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی: 18
3-3-عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی: 18
3-4- تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل 20
4-حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی 24
5-حسابرسی مالی و مالیاتی در محیط تجارت الکترونیک 27
6-ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی 31
6-1-بیطرفی 32
6-2-استمرار 33
6-3-صلاحیت حرفه‌ای 34
6-4-دامنه فعالیت 35
6-5-رازداری 36
7-حسابرسي عملكرد و عملياتي 38
7-1-حسابرسي عملكرد 40
7-2-مفاهيم اساسي 42
7-3-استانداردها 42
7-4-اصول حسابرسي عملكرد 45
7-5-ارتباط با مفهوم كنترل هاي مديريت 46
7-6-شناسايي نواحي مشكل آفرين 49
7-7-مقايسه با حسابرسي صورتهاي مالي 50
8-نتیجه گیری 51
9-منابع و ماخذ 53

 


تشریح کلی آیفون دیجیتالی 69 صفحهشناسه محصول: 612625
موجود

تشریح کلی آیفون دیجیتالی 69 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

تشریح کلی آیفون دیجیتالی 69 صفحه

تشریح کلی آیفون دیجیتالی 69 صفحه

تشریح کلی آیفون دیجیتالی 69 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

مقدمه :
امروزه الکترونیک لحظه به لحظه حضور خود در صنعت را گسترش می دهد . بی تردید سرعت روزافزون پیشرفت تکنولوژی مرهون صنعت الکترونیک است .
مبالغه نیست اگر رشد تکنولوژی را انقلاب الکترونیک و دیجیتال بنامیم اکنون که در عصر دهکده جهانی و فناوری اطلاعات IT زندگی می کنیم می توان ردپای این صنعت را در تمام مظاهر دنیای مدرن جستجوکرد . کامپیوتر ، اینترنت ، ماهواره ها ، تلفن های همراه و انواع وسایل دیگر ارتباطی دنیای امروز . بدون شک به نوعی به این صنعت مربوط است . ازسمتی هرچه ما اطلاعات و ارتباطات خود را وسعت می دهیم عملاً فضای فیزیکی زندگی خود را کاهش می دهیم . امروزه در کلان شهرها شاهد زندگی آپارتمانی هستیم . برج ها مجتمع های مسکونی عظیم محل های سکونت و زندگی برای انسان معاصر گشته است.
این مقاله برای آیفون های دیجیتال نسل جدید که در مجتمع های بزرگ مسکونی مورد استفاده هستند تنظیم گشته است .
این مقاله شامل توضیحات کلی وجزیئ در مورد دستگاه فرمان آیفونهای دیجیتال است . تشریح کلی کارکرد مدار – قابلیتهای پروژه-قسمت سخت افزار – همراه شمای فنی وپشت فیبر – بخش نرم افزار (برنامه میکرو کنترولر دستگاه) و ضمایم مربوط به LCD و میکرو می باشد .

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • تشریح کلی
 • بخش های دستگاه 
 • طرح کلی
 • آشنایی با مفاهیم اولیه زبان C
 • انواع داده ها در C
 • تعریف متغیرها
 • ثوابت
 • عملگرها
 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای انتساب 
 • عملگرهای مقایسه ای )رابطه ای(
 • عملگرهای منطقی
 • عملگر شرطی
 • چند نکته درمورد عملگرها 
 • خواندن و نمایش اطلاعات 
 • تابع نمایش در خروجی
 • تابع خواندن از ورودی
 • ورودی و خروجی اطلاعات در CPP
 • توابع کتابخانه ای
 • ضبط صدا در MMC
 • نرم افزار
 • مدار شماتیک آیفون
 • المان های مورد نیاز
 • تشریح بعضی المان های استفاده شده 
 • LCD ها 
 • میکرو کنترلر 
 • تشریح نمودار 
 • مدارشماتیکMaster :
 • نقشه پشت فیبرMaster
 • محل قرارگیری المانها روی فیبرMastet
 • مدار شماتیکSlave: 
 • نقشه روی فیبرSlave
 • نقشه پشت فیبرSlave :
 • محل قرارگیری المانها روی فیبرSlave
 • برنامه دستگاه

تخمين و كنترل سرعت موتور القايي تكفاز 92 صفحهشناسه محصول: 612576
موجود

تخمين و كنترل سرعت موتور القايي تكفاز 92 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

تخمين و كنترل سرعت موتور القايي تكفاز 92 صفحه

تخمين و كنترل سرعت موتور القايي تكفاز 92 صفحه

تخمين و كنترل سرعت موتور القايي تكفاز 92 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

مقدمه:
امروزه موتورهاي القايي تك فاز(SPIM-single phase induction motor) هم در منازل و هم در كارگاه هاي صنعتي كاربرد گسترده اي دارند. مهمترين دليل اين امر آن است كه منبع ولتاژ تك فاز معمولا متداول ترين و ابتدايي ترين منبع انرژي الكتريكي در دسترس مي باشد.
در مجموع، موتور القايي تكفاز داراي مزايا و منافع زيادي است؛ براي مثال نياز به سطح ولتاژ پايين تري نسبت به موتور القايي سه فاز دارد و نياز به نگهداري كمتري نسبت به ساير موتور ها دارد و....
اما از ديگر سو اين موتور داراي برخي معايب نيز هست؛ به عنوان مثال، يك موتور القايي تك فاز با خازن راه انداز و خازن دائم، نياز به دو خازن دارد ؛ وقتي مي خواهد حركت كند نياز به يك خازن بزرگ دارد تا گشتاور راه اندازي بزرگي توليد كند و وقتي موتور در حال حركت است، اگر چه حركت مي كند اما باز به يك خازن كوچكتر براي بهبود راندمان نياز مند است. بعلاوه يك سوئيچ مكانيكي گريز از مركز نيز لازم است تا وقتي كه سرعت موتور به نزديكي 70 درصد سرعت نامي اش رسيد خازن راه انداز را با خازن دائم جايگزين كند كه همين امر كمي طراحي را مشكل كرده وهزينه ها را افزايش مي دهد.

موتورهاي القايي تك فاز به طور سنتي كاربرد زيادي در مصارف خانگي داشته اند ودر شرايط عدم دسترسي به برق سه فاز در برخي كاربردهاي غير خانگي نيز استفاده مي شده اند.
كاربردهاي مذكور به توان هاي كم و سرعت ثابت محدود بوده و دستيابي به تعدادي سرعت معين با استفاده از روش هاي غير الكترونيكي محقق مي شده است.
اين وضعيت در سال هاي اخير دستخوش تحول گرديده است. ازيك طرف اين موتور ها به تدريج درمحدوده توان هاي بيشتر ساخته مي شوند و از طرف ديگر كاربردهاي سرعت متغير آنها مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين مرتفع ساختن مشكلات عملكردي اين موتورها كه عمدتا ناشي از عدم تقارن ساختاري به علت تكفاز بودن آنها است، بيش از گذشته ضرورت يافته است. زيرا وجود هارمونيك هاي شار وجريان ودر نتيجه نوسانات گشتاور كه از معايب ذاتي موتور هاي تك فاز است منجر به افزايش دماي سيم پيچ ها وازدياد تلفات ماشين مي گردد.
با افزايش توان موتور ها ، رفع اين مشكل اهميت بيشتري پيدا مي كند. همچنين كاربردهاي سرعت متغير اغلب نيازمند ديناميك سريع ماشين و در نتيجه گشتاور راه اندازي زياد است كه در تعارض با خاصيت كم بودن گشتاور متوسط تحت شرايط راه اندازي در اين موتور ها است.
بنابراين تامين گشتاور زياد و بدون نوسان در گستره وسيع سرعت موتور بيش از پيش مورد نياز مي باشد.

در اين مقاله سعي بر آن است كه ابتدا روش هاي تخمين سرعت موتور القايي تكفاز و سپس روش هاي كنترل سرعت آن مورد بررسي قرار گيرد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه4
فصل دوم: معرفي موتورهای القایی تک فاز6
روش هاي راه اندازي موتور القائي تكفاز9
كنترل سرعت در موتور هاي القايي تكفاز22
تخمین سرعت موتور القایی تکفاز 22
معادلات موتور القایی تکفاز. 23
تخمین سرعت موتور 26
بهینه سازی گشتاور28
روش هاي كنترل سرعت موتور القايي تكفاز30
توپولوژي هاي الكترونيك قدرت31
فصل سوم: مقالات ISI و شبيه سازي 37
كنترل دور با جهت يابي ميدان استاتور به روش بدون سنسور غيرمستقيم
براي درايو موتور القايي تكفاز37
مدل سازي و آناليز موتور القايي تكفاز سرعت متغير با تلفات آهني
شبیه سازی سیستم55
فصل چهارم: نتيجه گيري73
مراجع73
اصل مقالات لاتين 75


اجرای سازه های بتنی (قالب های مدولار، متعلقات و اتصالات،پانل های مدولار) 60 صفحهشناسه محصول: 612551
موجود

اجرای سازه های بتنی (قالب های مدولار، متعلقات و اتصالات،پانل های مدولار) 60 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

اجرای سازه های بتنی (قالب های مدولار، متعلقات و اتصالات،پانل های مدولار) 60 صفحه

اجرای سازه های بتنی (قالب های مدولار، متعلقات و اتصالات،پانل های مدولار) 60 صفحه

اجرای سازه های بتنی (قالب های مدولار، متعلقات و اتصالات،پانل های مدولار) 60 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

پانل های مدولار
استفاده ازقالبهای مدولار در اجرای کلیه پروژه های بتنی بسیار اقتصادی می باشد. زیرا اولا این قالبها به دفعات قابل مصرف می باشند و ثانیا از قالبهای مدولار برای قالب بندی کلیه المانهای بتنی ازقبیل ستون،تیر، دال،فونداسیون و غیره می توان استفاده کرد.رویه این پانل ها از ورق های فولادی3 میلیمتر و تسمه های پانچ شده پیرامون پانل به ضخامت 5 میلیمترو تسمه های سخت کننده پانل از ورق 3 یا 4 میلیمتر می باشد.این پانل ها دارای ابعاد با مضرب 5 سانتیمتر میباشند که عرض آنها از 10الی 50سانتیمتر متغییر است ودرطول های100، 150و200 سانتیمتر تولید می گردند. پانلهائی نیز با رویه ای سوراخدار به منظور عبور میان بولتها تولید میگردد که بیشتردر قالب بندی دیوارها کاربرد دارند.پانلهای تولیدی در دو نوع تسمه 5 سانت و 6 سانت تولید وعرضه میگرددکه یک متر مربع قالبهای تسمه 5 سانت 5/38 کیلوگرم و قالب های تسمه 6 سانتیمتر44 کیلوگرم می باشد..

فهرست مطالب
• پانل های مدولار
• مهره خروسکی
• براکت
• سکوی بتن ریزی
• کنجهای مدولار
• سولجر
• نبشی پانچ شده و فیلر
• گیره بلند
• گیره لوله به لوله
• بولت عصائی
• کاور بولت
• اسپیسر ویلبار
• اسپیسر والفیکس
• فیکسچر
• اسپیسر پلیتبار
• واشر تخت و دو لوله
• قالب بندی ستون ها
• قالب بندی تیر و دال
• قالب بندی فوندانسیون
• قالب بندی انواع دیوار ها
• محاسبات و طراحي بولت
• سيستم قالب بندي ديوارهاي نمايان
• جزئیات اجرائی قالببندی دیوار و بتن ریزی آن
• معرفی انواع جکهای ساختمانی
• معرفی انواع داربست های مدولار
• محاسبات داربست مثلثي
• قالب های ویژه
• سیستم قالب لغزان
• قطعات پیش ساخته


تبیین و توضیح انواع مکانیزم های سوخت رسانی 80 صفحهشناسه محصول: 612556
موجود

تبیین و توضیح انواع مکانیزم های سوخت رسانی 80 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

تبیین و توضیح انواع مکانیزم های سوخت رسانی 80 صفحه

تبیین و توضیح انواع مکانیزم های سوخت رسانی 80 صفحه

تبیین و توضیح انواع مکانیزم های سوخت رسانی 80 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

مقدمه:
بدون شک يکي از مشکلات پيچيده پيش روي جوامع بشري در قرن 21 که حيات انسان وساير موجودات کره زمين را تهديد مي کند مشکل آلودگي هوا است در حال حاضر مشکل آلودگي هوا به قدري بغرنج است که تنها در سايه عزم واراده وهمکاري بين المللي مي توان با آن مقابله کرد يکي از منابع آلوده کننده هوا خودرو ها هستند گاز هاي سمي وخطرناکي که از اگزوز خودرو ها منتشر مي شود نتيجه احتراق ناقص سوخت مي باشد و در صورتي که بتوان فرايند احتراق را به دقت کنترل کرد تاثير بسيار مطلوبي بر کيفيت گاز هاي اگزوز خواهد داشت پيش شرط لازم براي کنترل ميزان آلاينده ها اعمال مديريت موثر سوخت در مفهومي کاملتر مديريت موتور مي باشد به اين معني که کيفيت مخلوط کنترل شود اما چون سيستم هاي سوخت رساني سنتي قادر به انجام اين وسيله نيستند لذا در حال جايگزين شدن با سيتمهاي مديريت موتور مي باشد .

فهرست

 • فصل 1
 • 1-1تقسیم بندی کلی سیستم های انژکتوری 5 
 • 1-2دستگاههای سوخت رسانی 11
 • 1-3اجزای سیستم سوخت پاش 14
 • 1-4سوخت پاش ها 18
 • 1-5نحوه ی عمل سیستم های سوخت پاشی چند نقطه ای 20
 • 1-6سیستم های انژکتوری تزریق مستقیم GDI 23
 • 1-7مشکلات انژکتور 31
 • فصل 2
 • 2-1پمپ های انژکتور آسیاب 38
 • 2-2پمپ های انژکتور ردیفی 42
 • 2-3کاربراتو 44
 • 2-4مقایسه سیستم تزریق سوخت الکترونیکی با کاربراتوری 54
 • 2-5پمپ های بنزین 58
 • فصل 3
 • 3-1عملکرد واحد الکترونیکی ECU 66
 • 3-2نقش سنسور اکسیژن در کاهش آلایندگی 73
 • فصل 4
 • 4-1سوخت دیزل 80

 


فرآیند سختی کاری سطحی در جوشکاری 198 صفحهشناسه محصول: 612563
موجود

فرآیند سختی کاری سطحی در جوشکاری 198 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

فرآیند سختی کاری سطحی در جوشکاری 198 صفحه

فرآیند سختی کاری سطحی در جوشکاری 198 صفحه

فرآیند سختی کاری سطحی در جوشکاری 198 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

چکیده
فرآیند سختی کاری سطحی، یکی از روش های جوشکاری است که برای سطحی کاری فلزات بکار می رود و اصولاً لایه ای سخت و مقاوم به سایش تولید می کند، که گاهاً برخی خواص دیگر، نظیر مقاومت در برابر حرارت و خوردگی را دارد.
بنایراین باید اصول جوشکاری و فرآیندهای آن را به در جهت ایجاد فرآیند سختی کاری سطحی بکار گرفت و پوششی عاری از عیب، با ویژگی های مورد نظر روی سطح قطعه کار رسوب گذاری کرد.
در این پروژه، مبانی اصولی سختی کاری سطحی، اعم از مواد و آلیاژهای سختی کاری سطحی، روش انتخاب آلیاژ با توجه به کاربرد و میزان سختی آن، فرآیندهای جوشکاری مورد استفاده و همچنین مزیت ها و معایب فرآیند و رسوب جوش، بطور کامل شرح داده شده است.
از طرفی، مواد مصرفی جوشکاری مورد استفاده در سختی کاری سطحی براساس استانداردهای جهانی و شرکت های سازنده، طبقه بندی شده است.
دستور العمل جوشکاری و تائید صلاحیت آن و همچنین آزمون جوشکار، به همراه نمونه کاربرد صنعتی سختی کاری سطحی، براساس استاندارد ASME Sec.IX تهیه و تنظیم شده است.
در نهایت موارد کاربرد سختی کاری سطحی در صنعت نفت، سیمان، فولاد و سایر صنایع مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است.
امید است این مطالب راه گشای مشکلات صنایع کشور و مورد توجه صنعتگران در این زمینه باشد.

مقدمه
سالیانی است که هنر جوشکاری بر اکثر صنایع سایه افکنده، از اسکلت فلزی تا باطریهای ساعت و حتی قطعات ظریفتر و کاربردهای بسیار فراوانی در زمینه های مختلف دارد. یکی از کاربردهای ویژه جوشکاری، سطحی کاری است، که توسط آن می توان بسیاری از معضلات صنعت را حل کرد. در این زمینه کاربردهایی از جمله ترمیم قطعات تحت سایش خورده شده، حفاظت قطعات در برابر اکسیداسیون، فرسایش و ضربه و حتی کاربردهایی در صنایع، حفاری نورد، معدن و غیره دارد.
وقتی در مورد سطحی کاری صحبت می کنیم، می خواهیم بدانیم که این فرآیند چیست و خود به چه شاخه هایی تقسیم می شود و چه روشهایی و به چه نوع این روش کار انجام می شود. سطحی کاری ممکن است بر روی قطعات سالم، برای بیشتر کردن مقاومت آنها به سایش و فرسایش و با خوردگی انجام شود و یا برای رفع عیوب سطحی، که در قطعه در هنگام بهره برداری بوجود آمده ، در نظر و به کار گرفته شود.
در اینجا به صورت بسیار مختصر در مورد فرآیندهای سطحی کاری که شامل سختی کاری سطحی ، پاشش حرارتی ، روکش کردن با جوش ، اتصال فلزات غیر مشابه و لایه دهی می باشد، شرح داده می شود و سپس در فصل های بعد بر روی سختی کاری سطحی، مواد مصرفی جوشکاری، تدوین دستور العمل و کاربردهای سختی کاری سطحی که موضوع اصلی بحث است، بطور کامل بحث می کنیم.

فهرست مطالب

 • مقدمه 
 • فصل اول 
 • سختی کاری سطحی 
 • 1-1- مقدمه 
 • 2-1- سختی کاری سطحی
 • 3-1- مواد سختی کاری سطحی 
 • 4-1- انواع آلیاژهای سختی کاری سطحی 
 • 1-4-1- آلیاژهای جوش ترمیمی
 • 2-4-1- آلیاژهای پوششی فلز با فلز 
 • 3-4-1- آلیاژهای پوششی فلز با زمین
 • 4-4-1- کاربیدهای تنگستن
 • 5-4-1 آلیاژهای سختی کاری سطحی غیرآهنی
 • 5-1- آلیاژهای پایه آهن
 • 1-5-1- فولادهای پرلیتی
 • 2-5-1- فولادهای آستنیتی
 • 3-5-1- فولادهای مارتنزیتی
 • 4-5-1- آهن های پر کرم 
 • 6-1- کاربیدها
 • 7-1- آلیاژهای پایه کبالت.
 • 1-7-1 آلیاژهای پایه کبالت کاربیدی 
 • 2-7-1- آلیاژهای فاز لاوه
 • 8-1- آلیاژهای پایه نیکل
 • 1-8-1- آلیاژهای پایه نیکل بریدی
 • 2-8-1- آلیاژهای پایه نیکل کاربیدی
 • 3-8-1- آلیاژهای فاز لاوه 
 • 9-1- فولادهای زنگ نزن پرسیلیکون 
 • 10-1- آلیاژهای پایه مس
 • 11-1- انتخاب آلیاژ سختی کاری سطحی 
 • 12-1- انتخاب فرآیند سختی کاری سطحی
 • 1-12-1- عوامل موثر بر خواص و کیفیت 
 • 2-12-1- مشخصات فیزیکی قطعه کار
 • 3-12-1- مشخصات متالورژیکی فلز پایه 
 • 4-12-1- شکلهای تولید آلیاژهای سختی کاری سطحی 
 • 5-12-1- مهارت جوشکار
 • 13-1- سختی کاری سطحی با جوشکاری گاز سوختنی
 • 1-13-1- دستورالعمل های عملیاتی
 • 2-13-1- عیوب رایج
 • 14-1- جوشکاری با مشعل پودری دستی
 • 15-1- سختی کاری سطحی با جوشکاری قوسی 
 • 16-1- جوشکاری قوسی یا فلز محافظت شده (SMAW) 
 • 17-1- جوشکاری زیرپودری. 
 • 18-1- جوشکاری قوسی بازتوپودری (FCOAW) 
 • 19-1- جوشکاری قوسی فلزی با گاز محافظ 
 • 20-1 جوشکاری قوسی تنگستنی با گاز محافظ
 • 21-1- جوشکاری قوسی پلاسما 
 • 22-1- سختی کاری سطحی لیزری
 • 1-22-1- روش انجام فرآیند
 • 2-22-1- کاربردهای سختی کاری سطحی لیزری 
 • 23-1- عیوب جوش در جوشکاری فولادی روکش کاری شده
 • فصل دوم 
 • بررسی و طبقه بندی مواد مصرفی 
 • سختی کاری سطحی براساس استاندارد
 • 1-2- مقدمه
 • 2-2- طبقه بندی الکترودها براساس استاندارد امریکایی (AWS)
 • 1-2-2- بررسی الکترودهای سختی کاری سطحی (خانواده AWS:SFA-5.13)
 • 2-2-2- مشخصات فنی و موارد کاربرد الکترودهای استاندارد شده در SFA-5.13
 • 1-2-2-2- الکترود EFe5
 • 2-2-2-2- الکترود آستنیتی منگنزدارEFeMn
 • 3-2-2-2- الکترود آستنیتی پر کرم EFeCr-A
 • 4-2-2-2- الکترود کبالتی، کرم دار ECoCr
 • 5-2-2-2- الکترودهای پایه مس به همراه سایر عناصر آلیاژی
 • 6-2-2-2- الکترودهای پایه نیکل – کرم دار ENiCR
 • 3-2-2- طبقه بندی سیم جوش ها و مفتولهای جوشکاری برای سختی کاری سطحی (براساس استاندارد AWS:SFA-5.13)
 • 4-2-2- آشنایی با مفتولهای جوشکاری و سختکاری سطحی، با فرآیند اکسی استیلن مطابق استاندارد AWS:A5.13-80
 • 5-2-2- الکترودهای جوشکاری کامپوزیت برای سختی کاری سطحی (خانواده SFA-5.21) 
 • 6-2-2- آشنایی با مفتولهای جوشکاری کامپوزیت سازی با گاز سوختنی و اکسیژن ، مطابق استاندارد AWS:A5.21-80
 • 3-2- طبقه بندی الکترودهای سختی کاری سطحی براساس استاندارد آلمانی DIN
 • 4-2- طبقه بندی الکترودهای سختی کاری سطحی براساس استاندارد ژاپنی JIS 
 • فصل سوم 
 • تدوین دستور العمل جوشکاری در فرآیند سختی کاری سطحی براساس استاندارد ASME-Section.IX
 • 1-3- مقدمه 
 • 2-3- WPS & PQR
 • 3-3- حالت جوشکاری برای روش 
 • 4-3- بررسی عدد مشخصه P-No
 • 5-3- گروه بندی معادل برای فلز مبنا (S-NO.)
 • 6-3- گروه بندی الکترود(F-No.) و سیم جوش برای تایید صلاحیت
 • 7-3-طبقه بندی آنالیز شیمیایی فلز جوش برای تایید روش 
 • 8-3- متغیرهای جوشکاری 
 • 9-3- علائم قراردادی جوشکاری در فرآیندهای سطحی کاری براساس استاندارد (ANSI/AWS A2.4-98) 
 • 10-3- مشخصات روش جوشکاری WPS
 • 1-10-3- مشخصات روش جوشکاری (WPS) 
 • 2-10-3- محتوای WPS
 • 3-10-3- تغییرات در WPS
 • 4-10-3- فرم WPS
 • 5-10-3- در دسترس بودن WPS
 • 6-10-3- شرح موارد در مشخصات روش جوشکاری (جزئیات WPS) 
 • 11-3- تایید صلاحیت روش جوشکاری PQR
 • 1-11-3- سابقه تایید صلاحیت روش (PQR) 
 • 2-11-3- محتوای PQR
 • 3-11-3- تغییرات در PQR
 • 4-11-3- فرم PQR
 • 5-11-3- در دسترس بودن PQR
 • 6-11-3- چند WPS با یک PQR/ چند PQR با یک WPS
 • 12-3- آزمون تایید صلاحیت جوشکار (WQT) 
 • 13-3- نمونه WPS جهت تعمیر ELBOW 90o در سیستم Piping راکتور واحد آیزوماکس 
 • فصل چهارم 
 • کاربردهای فرآیند سختی کاری سطحی 
 • 1-4- مقدمه 
 • 2-4- کاربرد سختی کاری در ساخت مته های حفاری
 • 1-2-4- مقدمه 
 • 2-2-4- مته های حفاری چرخشی 
 • 3-2-4- مته های مخروطی رخشی
 • 4-2-4- فرآیند ساخت مخروطهای دندانه فولادی
 • 5-2-4- فرآیند ساخت پایه های مته های مخروطی 
 • 3-4- کاربرد الکترودهای سختی کاری سطحی در جوشکاری فولادهای ابزار 
 • 1-3-4- پیشگرمایی، پسگرمایی و کنترل درجه حرارت بین پاسی 
 • 4-4- جوش پذیری فولاد پر آلیاژ تنگستن – کبالت – کرم – وانادیم دار (فولاد ابزار تندبر) 
 • 5-4- تولید پوشش های مقاوم به سایش
 • 1-5-4- پوششهای کاربید تنگستن
 • 2-5-4- پوششهای کاربید کرم و استلایت 
 • 3-5-4- پوششهای کامپوزیتی
 • 4-5-4- صفحات سایشی 
 • پیوست ها 
 • منابع

انواع مختلف جرثقيلها 64 صفحهشناسه محصول: 612463
موجود

انواع مختلف جرثقيلها 64 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

انواع مختلف جرثقيلها 64 صفحه

انواع مختلف جرثقيلها 64 صفحه

انواع مختلف جرثقيلها 64 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

مقدمه
در تمام فعاليت هاي ساختماني ، صنعتي و تجارتي به غير از نيروي بازوي كارگر براي جابه جايي مواد با مقاياس وسيع از بالابرها و جرثقيل ها استفاده مي شود . براي اين منظور وسائل بي شماري مورد استفاده قرار مي گيرد . ولي ما در اينجا جرثقيل ها را مورد بررسي قرار مي دهيم. شناسايي اين ماشينها در انتخاب آن به منظور اجراي كار به خصوصي به ما كمك مي كند تا بتوان با حداقل هزيني و صرف وقت كار مورد نظر خود را انجام داد.
جرثقيلها:
به طور كلي جرثقيل وسيله اي است كه قابليت حركت بار را همراه با محدوديت چه و به صورت افقي وچه به صورت عمودي دارد و در كل تشكيل شده از بوم(تير شبك يا غير شبك)، ارابه و يك قلاب كه كار آن بلند كردن اجسام و حركت آنها به وسيله حركت ارابه به وسيله حركت بوم است.

(Crane) جرثقيل:
جرثقیل وسیله اي است که تشکیل شده است از بوم )تیر مشبک(،ارابه و یک قلاب که کار آن بلند کردن اجسام سنگین و حرکت آنها به وسیله حرکت ارابه یا به وسیله حرکت بوم است و همچنین تخلیه یا قرار دادن بار مربوط در محل آن و به طور کلی روند جدید کار جرثقیل به غیر از قسمت کابل متصل به قلاب تماماً هیدرولیکی است.از دیگر موردهاي استفاده جرثقیلها می توان به تخریب ، لوله گذاري ،نگهداري ستون هاي اسکلت فلزي جهت جوش کاري و تثبیت آنها و موردهاي مشابه اشاره کرد. پس کاربرد اصلی جرثقیل ها دربالا بردن ، پایین آوردن و حمل بار است . جرثقیلها را بسته به سامانۀ بازوي آنها به دو نوع کابلی (با قرقره ) یا هیدرولیکی می توان تقسیم نمود.- انواع جرثقيل ( EOT) (Electric overhead traveling crane)جرثقيل الكتريكي سقفي جرثقيلي است كه بر روي 2 ريل موازي حركت مي كند و قادراست بار را بالا و پايين برده يا در سطح جابجا نمايد.اين ماشين از يك يا 2 پل افقي چرخدارتشكيل شده كه بر روي ريل قرارگرفته كه حركت طولي ماشين را امكان پذير مي كند ،بر روي اين پل كالسكه قرار مي گيرد كه كار بالا و پايين بردن بار و حركت عرضي بار در فاصله بين دو ريل انجام مي دهد.جرثقيلهاي سقفي انواع مختلفي دارند ، بعضي از آنها در زير آمده است:
( Gantry crane) -1 جرثقيل دروازه اي
(Semi gantry crane) -2 جرثقيل نيم دروازه اي
(Antilver gantry crane ) -3 جرثقيل دروازه ايي بازويي
(Cab operated crane) -4 جرثقيل كابين دار
(Crane-floor operated) -5 جرثقيل كنترل از روي زمين
(Wall crane) -6 جرثقيل ديواري
حال به شرح انواع جرثقیل های سقفی می پردازیم:

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • جرثقيلها
 • انواع مختلف جرثقيلها 
 • 1-1: جرثقيلهاي سقفي زنجيري(جرثقيلهاي آويز)
 • 2-1: جرثقيلهاي سقفي در دو نوع تك پل و دو پل
 • 3-1: جرثقيلهاي دروازه اي تك پل و دو پل
 • 4-1: جرثقيلهاي نيم دروازه اي (طره اي) تك پل و دو پل
 • 1-2 جرثقيلهاي كاميوني نصب بر روي كاميون
 • 2-2: جرثقيلهاي خودرونده(خودرو)
 • 3-2: جرثقيل هاي چرخ زنجيري
 • 4-2: تاور كران ها (جرثقيلهاي برجي)
 • نصب و راه اندازي تاور كران
 • 1-3: جرثقيل خاي دريايي يا اسكله اي (ثابت) wharf crane
 • جـرثقيلهــا CRANES
 • جرثقيلها 
 • جرثقيلهاي برجي TOWER CRANES
 • جرثقيلهاي برجي ثابت مستقل 
 • جرثقيل برجي تلسكوپي 
 • جرثقيلهاي برجي مهار شده ثابت 
 • جرثقيلهاي بالارونده 
 • جرثقيل دروازه اي 
 • جرثقيل سقفي 
 • كابلهاي سيمي ( طنابها ) 
 • برپايي جرثقيلها 
 • جرثقیل دریایی
 • هند بوک طراحی
 • لیست قیمت
 • منابع

شبکه حس گر 60 صفحهشناسه محصول: 612448
موجود

شبکه حس گر 60 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

شبکه حس گر 60 صفحه

شبکه حس گر 60 صفحه

شبکه حس گر 60 صفحه (فایل word قابل ویرایش می باشد)

مقدمه
شبكه حسگر/كارانداز (حس/كار) شبكه اي است متشكل از تعداد زيادي گره كوچك. در هر گره تعدادي حسگر و/يا كارانداز وجود دارد. شبكه حس/كار بشدت با محيط فيزيكي تعامل دارد. از طريق حسگرها اطلاعات محيط را گرفته و از طريق كار انداز ها واكنش نشان مي دهد. ارتباط بين گره ها بصورت بي سيم است. هرگره بطور مستقل و بدون دخالت انسان کار میکند و نوعا از لحاظ فيزيكي بسيار كوچك است ودارای محدودیت هایی در قدرت پردازش, ظرفيت حافظه, منبع تغذيه, ... میباشد. اين محدوديت ها مشكلاتي را بوجود مي آورد كه منشأ بسياري از مباحث پژوهشي مطرح در اين زمينه است. اين شبكه از پشته پروتكلي شبكه هاي سنتي پيروي مي كند ولي بخاطر محدودیت ها و تفاوتهاي وابسته به كاربرد, پروتكل ها بايد باز نويسي شوند. اين مقاله ضمن معرفي شبكة حس/كار و شرح ويژگيها, محدوديت ها, كاربردها, ايده ها و چالش ها, به طرح موضوعات پژوهشي در اين زمينه مي پردازد.
پيشرفتهاي اخير در فناوري ساخت مدارات مجتمع در اندازه هاي كوچك از يك سو و توسعه فناوري ارتباطات بي سيم از سوي ديگر زمينه ساز طراحي شبكه هاي حس/كار بي سيم شده است.تفاوت اساسی این شبکه ها ارتباط آن با محیط و پدیده های فیزیکی است شبکه های سنتی ارتباط بین انسانها و پایگاه های اطلاعاتی را فراهم میکند در حالی که شبکه ی حس/کار مستقیما با جهان فیزیکی در ارتباط است با استفاده از حسگرها محیط فيزيكي را مشاهده کرده, بر اساس مشاهدات خود تصميم گيري نموده و عمليات مناسب را انجام می دهند. نام شبكه حس/كار بي سيم يك نام عمومي است براي انواع مختلف كه به منظورهاي خاص طراحي مي شود. برخلاف شبكه هاي سنتي كه همه منظوره اند شبكه هاي حس/كار نوعا تك منظوره هستند. در صورتي كه گره ها توانايي حركت داشته باشند شبكه مي تواند گروهي از رباتهای کوچک در نظر گرفته شود كه با هم بصورت تيمي كار مي كنند و جهت مقصد خاصي مثلا بازي فوتبال يا مبارزه با دشمن طراحي شده است. از ديدگاه ديگر اگر در شبكه تلفن همراه ايستگاههاي پايه را حذف نماييم و هر گوشی را یک گره فرض گنیم ارتباط بین گره ها باید بطور مستقيم يا از طريق يك يا چند گره مياني برقرار شود. اين خود نوعي شبكه حس/كار بي سيم مي باشد. اگرچه به نقلي تاريخچه شبکه های حس/کار به دوران جنگ سرد و ايده اوليه آن به طراحان نظامي صنايع دفاع آمريكا برمیگردد. ولي اين ايده مي توانسته در ذهن طراحان رباتهاي متحرك مستقل يا حتي طراحان شبكه هاي بي سيم موبايل نيز شكل گرفته باشد. به هر حال از آنجا كه اين فن نقطه تلاقي ديدگاه هاي مختلف است تحقق آن مي تواند بستر پياده سازي بسياري از كاربردهاي آينده باشد. كاربرد فراوان اين نوع شبكه و ارتباط آن با مباحث مختلف مطرح در كامپيوتر و الكترونيك از جمله امنيت شبكه, ارتباط بلادرنگ‌, پردازش صوت و تصوير, داده كاوي, رباتيك ,طراحي خودكار سيستم هاي جاسازي شده ديجيتال و... ميدان وسيعي براي پروهش محققان با علاقمندي هاي مختلف فراهم نموده است.

ساختار كلي شبكه حس/كار بي سيم

قبل از ارائه ساختار كلي ابتدا تعدادي از تعاريف کلیدی را ذكر مي كنيم.
حسگر : وسيله اي كه وجود شيئ رخداد يك وضعيت يا مقدار يك كميت فيزيكي را تشخيص داده و به سيگنال الكتريكي تبديل مي كند. حسگر انواع مختلف دارد مانند حسگرهاي دما, فشار, رطوبت, نور, شتاب سنج, مغناطيس سنج و...
كارانداز : با تحريك الكتريكي يك عمل خاصي مانند باز و بسته كردن يك شير يا قطع و وصل يك كليد را انجام مي دهد
گره حسگر: به گره ای گفته مي شود كه فقط شامل يك يا چند حسگر باشد.
گره كارانداز: به گره ای گفته مي شود كه فقط شامل يك يا چند كارانداز باشد.
گره حسگر/كارانداز: به گره ای گفته مي شود كه مجهز به حسگر و كار انداز باشد.
شبكه حسگر : شبكه اي كه فقط شامل گره هاي حسگر باشد. اين شبكه نوع خاصي از شبكه حس/كاراست. در كاربردهايي كه هدف جمع آوري اطلاعات و تحقيق در مورد يك پديده مي باشد كاربرد دارد. مثل مطالعه روي گردبادها.
میدان حسگر/کارانداز : ناحیه کاری که گره های شبکه حس/کار در آن توزیع میشوند.
چاهک : گرهی که جمع آوری داده ها را به عهده دارد. و ارتباط بین گره های حس/کار و گره مدیر وظیفه را برقرار مي كند.
گره مدیر وظیفه: گرهی که یک شخصی بعنوان کاربريا مدیر شبكه از طریق آن با شبکه ارتباط برقرار میکند. فرامین کنترلی و پرس و جو ها از اين گره به شبکه ارسال شده و داده های جمع آوری شده به آن بر میگردد
شبكه حس/كار: شبكه اي متشكل از گره هاي حسگر و كار انداز يا حسگر/كارانداز است كه حالت كلي شبكه هاي مورد بحث مي باشد. به عبارت ديگر شبكه حس/كارشبكه اي است با تعداد زيادي گره كه هر گره مي تواند در حالت كلي داراي تعدادي حسگر و تعدادي كارانداز باشد. در حالت خاص يك گره ممكن است فقط حسگر يا فقط كارانداز باشد. گره ها در ناحيه اي كه ميدان حس/كار ناميده مي شود با چگالي زياد پراكنده مي شوند. يك چاهك پايش كل شبكه را بر عهده دارد. اطلاعات بوسيله چاهك جمع آوري مي شود و فرامين از طريق چاهك منتشر مي شود. شكل(2) را ببينيد. مدیریت وظایف میتواند متمرکز یا توزیع شده باشد. بسته به اينكه تصميم گيري براي انجام واكنش در چه سطحي انجام شود دو ساختار مختلف خودكار و نيمه خودكار وجود دارد. که ترکیب آن نیز قابل استفاده است.

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • ساختار كلي شبكه حس/كار بي سيم
 • موضوعات مطرح
 • نمونه ی پیاده سازی شده شبکه حس/ذره ی میکا 
 • بررسي نرم ا فزارهاي شبيه سازي شبكه
 • خصوصيات لازم براي شبيه سازهاي شبكه
 • شبيه ساز NS(v2)
 • مدل VuSystem
 • شبيه ساز OMNeT++ 
 • شبیه ساز Ptolemy II
 • مدل سازی شبکه های بی سیم:
 • ساختار یک مدل پیش ساخته
 • قابلیت های مدل سازی 
 • مثال هایی از قابلیت مدل سازی 
 • ساختار نرم افزار
 • پیاده سازی در Ptolemy II
 • طراحی ومدل کردن ناهمگن پتولومی
 • مدل شبکه حسگر
 • گمشده جنگی در منطقه دشمن و تعقیب کننده
 • مراجع

بررسی نقش تبلیغات عراق در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ملت ایران 76 صفحهشناسه محصول: 612452
موجود

بررسی نقش تبلیغات عراق در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ملت ایران 76 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

بررسی نقش تبلیغات عراق در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ملت ایران 76 صفحه

بررسی نقش تبلیغات عراق در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ملت ایران 76 صفحه

بررسی نقش تبلیغات عراق در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ملت ایران 76 صفحه (فایل word قابل ویرایش می باشد)

چکیده
پیروزي و شكست در جنگها به عوامل مختلفي بستگي دارد و تاكنون جنگ ها از جهات مختلف از جمله جنگ هشت‌ساله تحميلي ايران و عراق بررسي شده است، اما با وجود نقش برجسته عوامل رواني و تبليغات در جنگ، اين بٌعد از جنگ كمتر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
اگر جنگ را شيوه‌اي براي تحميل خواست و اراده به ديگري با خشونت‌آميز تعريف نمائيم بايد اذعان نمود كه زماني اهداف جنگ به نتيجه مي‌رسد كه محيط رواني – اجتماعي آن كاملاً براي پذيرش آمادگي داشته باشد و از جنگ و اهداف آن پشتيباني نمايد كه دستگاه تبليغي اين مسئوليت را به شكل برجسته‌اي بر عهده دارد.
هدف اصلي از تبليغات جنگ تأثيرگذاري بر ادارك، احساسات و رفتار حريف و دشمن،‌گروههاي بي‌طرف و دوست است؛ به گونه‌اي كه پشتيبانیهاي لازم را براي مقاصد و اهداف جنگ فراهم نمايد، مردم و نيروهاي مسلح كشور مهاجم را براي ورود به جنگ آماده کند، افكار عمومي منطقه‌اي و جهاني را با جنگ و اهداف آن همراه سازد و در نهايت اراده و روحيه مقاومت و ايستادگي را در كشور هدف، سلب نماید و از بين ببرد.
با وجود ویژگی های مشترک فرهنگی و همگرایی ایدئولوژیک دو ملت ایران و عراق رژیم بعث عراق، توانست به خوبي افكار عمومي مردم عراق و منطقه را علیه ملت ايران تا حدود زیادی آماده و در طول جنگ هشت ساله مديريت کند و شرايط لازم رواني – اجتماعي را در محیط ملی عراق و منطقه با روش های مختلف تبلیغی آماده نماید.از این جهت می توان گفت، راهبردها و روش هاي تبليغي رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی نقش برجسته‌اي را در پشتیبانی از جنگ علیه ملت ايران بر عهده داشته است.
اين مقاله با هدف آشنايي با اهداف، راهبردها و شيوه‌ها و ابزارهاي تبليغي عراق در جنگ هشت ساله تدوين شده است؛ تلاش گردیده سير تحولات تبلیغات عراق در جنگ، اهداف، سازمان، راهبرد، ابزار و روشهاي آن مورد بررسي قرار گیرد.

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه 
 • سازمان و جايگاه تبليغات در رژيم بعث عراق
 • اهداف تبليغي عراق در جنگ
 • ويژگیها‌ي تبليغات عراق
 • استراتژي تبليغاتي عراق در طول جنگ تحميلي
 • ارزيابي عملكرد تبليغي عراق در جنگ تحميلي
 • آزمون پيشرفت تحصيلي
 • منابع

فرهنگ تفسیری ایسم ها 86 صفحهشناسه محصول: 606998
موجود

فرهنگ تفسیری ایسم ها 86 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

فرهنگ تفسیری ایسم ها 86 صفحه

فرهنگ تفسیری ایسم ها 86 صفحه

فرهنگ تفسیری ایسم ها 86 صفحه (فایل word قابل ویرایش می باشد)

آتئیسم
بی‌خدایی یا خداناباوری(به انگلیسی: Atheism)، در یک معنای گسترده، رد اعتقاد به وجود خدایان است. در معنایی محدودتر، بیخدایی به طور خاص موضعی است که در آن هیچ خدایی نیست. در شامل ترین معنا، بیخدایی به سادگی، بی اعتقادی به وجود هر نوع خداست. بیخدایی نقطه مقابل خداباوری است، که در کلی ترین شکل اعتقاد به وجود حداقل یک خدا می‌باشد.
واژه آتئیسم در زبان انگلیسی از واژه یونانی atheos (به یونانی: ἄθεος) مشتق شده‌است که به معنای بدون خدایان است. این واژه در گذشته با دلالت ضمنی منفی، در اطلاق به کسانی به کار می‌رفته که منکر خدایانی می‌شدند که توسط اجتماعات بزرگتر مورد پرستش قرار می‌گرفته‌اند. با گسترش آزادی اندیشه و پرسشگری شکاکانه و متعاقبا انتقادات رو به فزونی از دین، کارکرد این اصطلاح محدود و هدفمند شد. نخستین افرادی که رسما خود را بیخدا معرفی کردند در قرن هجدهم ظهور کردند.
امروزه، در حدود ۲٫۳٪ جمعیت جهان خود را بی‌خدا معرفی می‌کنند، در حالی که ۱۱٫۹٪ از توصیف بی دین برای خود استفاده می‌کنند. تا ۶۵٪ ژاپنی‌ها خودشان را بی‌خدا، ندانم گرا یا بی اعتقاد می‌دانند.[۷] در اروپا درصد تخمینی بی‌خدایان، ندانم گرایان و بی ایمانان دیگر به خدایی شخصی، از درصدهای تک رقمی کشورهایی چون لهستان، رومانی و قبرس آغاز شده[۸]؛ و به ۸۵٪ در سوئد(۱۷٪ بی‌خدا)، ۸۰٪ در دانمارک، ۷۲٪ در نروژ و ۶۰٪ در فنلاند می‌رسد.[۷]
بی‌خدایان در برابر ادعاهای فراطبیعی به شکاکیت گرایش دارند. بی‌خدایان طیف وسیعی از استدلال‌های فلسفی، اجتماعی و تاریخی را برای بی اعتقادی به هر قسم خدا اقامه کرده اند؛ که از آن جمله می‌توان به خدای حفره‌ها و مسئله شر اشاره نمود. هرچند برخی بی‌خدایان فلسفه‌های سکولار ابداع کرده اند، هیچ ایدئولوژی یا مسلک فکری و رفتاری واحدی وجود ندارد که همه خداناباوران بر سر آن توافق داشته باشند.
در فرهنگ مغرب زمین، غالبا بی‌خدایان را منحصرا بی دین یا مادی می‌پندارند؛ در حالی که در برخی نظام‌های ایمانی نیز بی‌خدایی به چشم می‌خورد؛ همچون آیین جین، برخی اشکال آیین بودا که از باور به خدایان حمایت نمی‌کنند، و شاخه‌هایی از آیین هندو که بی‌خدایی را موضعی صادق اما نامناسب برای رشد معنوی انسان می‌دانند.
بی‌خدایی را می‌توان به دو دسته بی‌خدایی مثبت‌گرا و بی‌خدایی منفی‌گرا تقسیم کرد. بی‌خدایان منفی‌گرا معتقدند عدم وجود براهین شواهد معتبر برای اثبات وجود خدا، خود اثباتی است بر عدم وجود خدا. بی‌خدیان مثبت‌گرا معتقدند وجود شواهد و براهین علیه وجود خدا، اثباتی هستند برای عدم وجود خدا.
بیخدایان منفی گرا، ادعای خود را با دفاع از طبیعتگرایی و همچنین رد براهین اثبات وجود خدا اثبات می‌کنند.
بیخدایان مثبتگرا، ادعای خود را با رد براهین اثبات وجود خدا و اقامه براهین اثبات عدم وجود خدا اثبات می‌کنند.

استالینیسم
استالینیسم نوعی تفکر و شیوه حکومتی است
سیاست‌ها و روش‌های حکومت یوسف استالین(1953-1879) نخست وزیر، فرمانده کل قوا، دبیر کل حزب کمونیست، و دیکتاتور اتحاد شوروری. استالینیسم ایدئولوژی خاصی نیست، بلکه روش‌های کاربست «مارکسیسم-لنینیسم) در روسیه در دوران حکومت استالین، برخی تفسیرها از آن نظریه‌ها و سازگار کردن آنها با عمل است. این روش‌ها شامل تروریسم، دیوان‌سالاری (بوروکراتیسم) و پذیرش اجباری احکام مطلق استالین در جنبش کمونیسم، چه در شوروری چه در میان حزب‌ها و کشورهای کمونیست در سراسر جهان بود.
استالینیسم از زمانی پدید آمد که استالین در کسب جانشینی لنین(1924) و از میان برداشتن رقیبان خود در حزب، به ویژه تروتسکی (تروتسکیسم)، کامیاب شد. سیاست «سوسیالیسم در یک کشور» او شامل اشتراکی کردن اجباری کشاورزی و صنعتی کردن اتحاد شوروی با سرعت و شدت هرچه تمام‌تر بود. استالین برای پیشبرد این هدف‌ها نظارت پلیسی بر مردم را گسترش داد و دراین راه وسایل بسیار بی‌رحمانه و خشنی را بکار گرفت. مثل اردوگاه‌های کار اجباری و کاربرد پلیس مخفی و دیگر روش‌های رژیم‌های تمامیت‌خواه را با شخص‌پرستی در هم آمیخت.
کمونیست‌ها در زمان زندگی استالین او را بزرگترین تفسیرگر مارکسیسم و بالاترین مرجع نظری در جنبش بین‌المللی می‌دانستند، اما پس از مرگ او با گزارشی که خروشچف، دبیر کل حزب کمونیست شوروی، در کنگره‌ی بیستم حزب در مورد جنایت‌های استالین داد و در کنگره‌ی بیست و دوم حزب دنبال شد، استالینیسم کژروی از موازین لنینی دانسته و محکوم شد و از آن پس مراجعه به آثار استالین به عنوان مرجع نظری از رواج افتاد و استالینیسم معنای زورگویی، رژیم پلیسی، فردپرستی و دیکتاتوری به خود گرفت.
در جنبش بین‌المللی کمونیسم، حزب کمونیست یوگوسلاوی نخستین حزبی بود که بر ضد استالینیسم و تسلط زورگویانه‌ی شوروری بر حزب‌ها و کشورهای کمونیست، سرکشی آغاز کرد و آن را انحرافی از مارکسیسم-لنینیسم شمرد.
نسخه استالینی سوسیالیسم، با تغییرات اندکی، اتحاد جماهیر شوروی را ایجاد کرد و بر احزاب کمونیست در سراسر جهان تأثیر گذاشت. استالینیسم امکان ایجاد یک جامعه کمونیستی بر اساس برنامه جامع صنعتی شدن و اشتراکی کردن در شوروی را مطرح کرد. توسعه سریع صنعت و مهم‌تر از آن، پیروزی شوروی سابق در جنگ جهانی دوم این دیدگاه را حتی تا ده سال پس از مرگ استالین در سراسر جهان معرفی کرد. استالینیسم قول ایجاد یک جامعه کمونیستی در طی سی سال را مطرح کرد. با این وجود، تحت رهبری استالین، امکان ایجاد کمونیسم در چارچوب مدل روسی فراهم شد. وی در شوروی سابق فضای سرکوبی را به وجود آورد که بر زندگی همه مردم تأثیر گذاشت. رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و رانت خواری و فساد سیاسی مقامات دولتی بالا گرفت که در نتیجه مشروعیت سیستم دولتی شوروی را زیرسئوال برد.
علیرغم فعالیت کمین ترن، حزب کمونیست شوروی سیاست استالینی «سوسیالیسم در یک کشور» را اتخاذ کرد و ادعا نمود که به علت «افزایش دعواهای طبقاتی تحت نظام‌های سوسیالیستی» می بایست سوسیالیسم را در تنها یک کشور ایجاد نمود. لئون تروتسکی این تغییر وضعیت از جهانی سازی مارکسیت را زیر سئوال برد و نظریه « انقلاب پایدار » را مطرح کرد که بر ضرورت یک انقلاب جهانی تأکید دارد.

امپریالیسم
اصطلاح اَمپـِریالیسم (به انگلیسی: Imperialism) خود از واژهٔ قدیمی‌تر empire (امپراتوری) آمده است. از واژهٔ امپریالیسم تعاریف گوناگونی بدست داده شده‌است:
• امپریالیسم به نظامی گفته می‌شود که به دلیل مقاصد اقتصادی و/یا سیاسی می‌خواهد از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کند و سرزمین‌ها و ملتها و اقوام دیگر را زیر سلطهی خود درآورد. 
• سیاستی که مرام وی بسط نفوذ و قدرت کشور خویش بر کشورهای دیگر است.∗
• رژیمی که بر اثر از میان رفتن خرده‌سرمایه‌داری داخلی و پدید آمدن تراست‌ها و کارتل‌ها دچار تورم تولید و کمبود مواد خام شود و برای به‌دست آوردن مستعمره و بازار به دیگران تجاوز کند.
• این واژه در مفهوم امروزی به معنای کنترل کشوری از سوی کشور دیگر بکار می‌رود. فرایند تحمیل ارادهٔکشوری بر کشور دیگر. مثلاً گاهی گفته شده‌است نظارت آمریکا بر کشورهای خاورمیانه امپریالیسم آمریکایی ست. 
• امپریالیسم عنوانی است برای قدرتی (یا دولتی) که بیرون از حوزهٔ ملی خود به تصرف سرزمین‌های دیگر پردازد و مردم آن سرزمین‌ها را به زور وادار به فرمانبرداری از خود کند و از منابع اقتصادی و مالی وانسانی آنها به سود خود بهره‌برداری کند. 
امپریالیسم فقط به معنای تصاحب قلمرو ارضی کشورها نیست بلکه به نحو گسترده تری با کسب کنترل سیاسی و اقتصادی بر مردم و اراضی، خواه با نیروی نظامی و خواه با ابزارهای زیرکانه تر، مرتبط است. موضوع امپریالیسم سیاست و شیوه‌های دولتی ست که غالباً با ابزارهای اقتصادی، قدرت، و سلطهٔ خود را گسترش می‌دهد. 
فهرست مطالب

 • آتئیسم
 • استالینیسم
 • امپریالیسم
 • آنارشیسم
 • انترناسیونالیسم
 • بولشویسم 
 • پپورتنیسم 
 • پوپولیسم
 • سپتي سيسم
 • سوسیالیسم
 • فاشیسم
 • فالانژيسم
 • کاپیتالیسم
 • کمونیسم
 • لنینیسم
 • مارکسیسم
 • ماکیاولیسم
 • ماکیاولیسم اسلامی
 • ميليتاريسم
 • نازیسم
 • ناسیونالیسم
 • نيهيليسم
 • صهیونیسم
 • مازوخیسم
 • فوویسم
 • اگزیستانسیالیسم
 • اومانیسم
 • اندیویدوالیسم
 • پروتستانتیسم
 • پست‌مدرنیسم
 • پلورالیسم
 • پوزیتیویسم
 • دگماتیسم
 • رادیکالیسم
 • رفرمیسم
 • رمانتیسم
 • سکولاریسم
 • سندیکالیسم
 • فاکسیونالیسم
 • فئودالیسم 
 • فمینیسم
 • فئودالیسم
 • لائیسم
 • لیبرالیسم
 • ماتریالیسم
 • مائوئیسم
 • مدرنیسم
 • مولتي پارتيسم
 • کوبیسم
 • فوتوريسم
 • منابع

دانلود پاورپوینت در مورد دولت الکترونیکشناسه محصول: 606882
موجود

دانلود پاورپوینت در مورد دولت الکترونیک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت در مورد دولت الکترونیک

دانلود پاورپوینت در مورد دولت الکترونیک

دانلود پاورپوینت در مورد دولت الکترونیک

فرمت فایل: پاورپوینت 

تعداد اسلاید: 24

 

 

 

 

بخشی از متن

دانلود پاورپوینت در مورد شرح مدار چراغ مه شکن عقب خودروی RDشناسه محصول: 606883
موجود

دانلود پاورپوینت در مورد شرح مدار چراغ مه شکن عقب خودروی RD

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود پاورپوینت در مورد شرح مدار چراغ مه شکن عقب خودروی RD

دانلود پاورپوینت در مورد شرح مدار چراغ مه شکن عقب خودروی RD

دانلود پاورپوینت در مورد شرح مدار چراغ مه شکن عقب خودروی RD

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 9

 

 

 

 

 

لیست قطعات:

 

  باطری                                        BB00

  جعبه فیوز کالسکه ای               BB10

  دسته چراغ                                2

  جعبه فیوز                             BF00

  کلید چراغ مه شکن                  2000

  چراغ عقب سمت راست            2635 

  چراغ عقب سمت چپ               2630    


بررسی مکانیزم های تخریب غلتک های نورد 85 صفحهشناسه محصول: 606500
موجود

بررسی مکانیزم های تخریب غلتک های نورد 85 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

بررسی مکانیزم های تخریب غلتک های نورد 85 صفحه

بررسی مکانیزم های تخریب غلتک های نورد 85 صفحه

بررسی مکانیزم های تخریب غلتک های نورد 85 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

چکیده
بهینه سازی غلتک ها در صنعت و به خصوص غلتک های نورد که در تنش های بالایی کار می کنند همواره در دست انجام است.در این راستا در ایران و دیگر کشورهای صنعتی روی انواع غلتک ها تحقیق صورت می گیرد.
با این وجود عدم امکان دستیابی به اطلاعات دقیق در کارخانجات سازنده جهت مقاوم سازی منوط به انجام مطالعات دقیق و آزمایش های مناسب می باشد به ویژه اینکه شرایط کاری غلتک های طرح با(Continuous Rolling) با غلتک های نوردی که در سایر کارخانجات داخلی استفاده می شود متفاوت است.
در این پروژه مکانیزم تخریب غلتک نورد مورد بررسی قرار گرفته است.در این ارتباط شرایط کاری به همراه تحلیل های آماری مصرف غلتک ها و همچنین بهره گیری از مدل سازی های مختلف امکان نیل به این منظور را فراهم می نماید.در این گزارش به شناسایی پارامترهای مؤثر در تخریب و مستهلک شدن ناشی از سایش پرداخته و در این راستا به معرفی سایش و راهکارهای مقابله با آن، مطالعه میزان مصرف غلتک و تحقیق پیرامون شاخص سایش صورت گرفته است.

1- مقدمه
امروزه تولید شمش به روش ریخته گری مداوم به طور وسیعی در جهان رواج یافته و بیشتر فلزات مهم صنعتی از طریق این فرآیند به صورت انبوه تولید می شوند.از مهمترین اصلاحات فرآیندی در ریخته گری مداوم، ابداع روش های ریخته گری نزدیک به شکل نهایی می باشد و ریخته گری مداوم تختال نازک از این جمله است.در این روش تلاش می شود با افزایش سرعت ریخته گری در یک سیستم نازل و قالب با عرض کمتر تختال نازک(Thin Slab) با تناژ تولید یکسان با روش های سنتی تختال ضخیم(Thick Slab) ایجاد گردد.
عملیات طرح توسعه سبا با مبادله قرارداد مربوط به شرکت دانیلی به تاریخ هشتم آبان 1375 آغاز گردید و پس از تهیه و دریافت اولین نقشه اجرایی از تاریخ سی و یکم اردیبهشت 1386 آغاز گردید.بهره برداری آزمایشی از این واحد در اسفند 1381 آغاز گردیده است و در تاریخ چهاردهم مرداد 1382 با حضور ریاست جمهوری اسلامی رسماً به بهره برداری رسید.
برای راه اندازی فولادسازی و نورد پیوسته سبا به عنوان بزرگترین طرح صنعتی سال های اخیر کشور، مبلغی معادل 930 میلیارد ریال و 377 میلیون دلار هزینه شده است.این طرح به روش ذوب در کوره قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم تختال نازک «Thin Slab» قادر است سالانه 700 هزار تن ورق گرم فولاد به ضخامت «5/12-5/1» میلی متر و عرض «800 تا 1560» میلی متر تولید کند، که قابل توسعه تا 4/1 میلیون تن و در نهایت 8/2 میلیون تن در سال نیز می باشد.همچنین فولادسازی و نورد پیوسته سبا توانایی تولید ورق زنگ نزن را دارا بوده و میتواند در آینده ای نزدیک تولید سالیانه 70 هزار تن، نیاز کشور به ورق های زنگ نزن آستنیتی را تامین کند، که صرفه جویی ارزی آن معادل 50 میلیون دلار توسط کارشناسان فولاد مبارکه برآورد شده است.
همچنین این مجموعه قادر به تولید ورق به صورت آج دار بوده و هم اکنون به دنبال انتقال دانش این فرآینده بوده تا در آینده ای نزدیک اجرای این امر خطیر نیز در این واحد تحقق یابد.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل 1 :شناسایی خط و تجهیزات واحد فولادسازی و نورد پیوسته سبا 2
 • 1. مقدمه 3
 • 1-1روش تولید و تکنولوژی فولادسازی و نورد پیوسته سبا 4
 • 2-1واحدهای مجتمع فولادسازی و نورد پیوسته سبا 5
 • 3-1ویژگی های خاص واحدهای فولادسازی و نورد 10
 • فصل 2 :مهندسی سطح تریبولوژی 11
 • 1-2 مقدمه 12
 • 2-2 سطوح جامد 13
 • 3-2 اصطکاک و سایش 14
 • 4-2 عوامل مؤثر بر افزایش مقاومت سایش 21 
 • 1-4-2 تاثیر انتخاب مواد مهندسی بهینه برای افزایش مقاومت سایشی فلزات 21
 • 2-4-2 انتخاب ترکیب شیمیایی بهینه برای افزایش مقاومت سایشی فلزات 22
 • 3-4-2 انتخاب ریز ساختار بهینه برای بهبود مقاومت به سایش فلزات 23
 • 4-4-2 تاثیر اندازه ذرات ساینده بر نحوه انتخاب مواد مقاوم به سایش 24
 • فصل 3 : بررسی شرایط کاری و وضعیت مصرف غلتک های نورد 25
 • 1-3 بررسی شرایط کاری غلتک های نورد از لحاظ مواد درگیر 26
 • 1-1-3 فاصله زمانی 31
 • 2-3 بررسی وضعیت فعلی مصرف غلتک های نورد بر اساس آمار 31
 • 1-2-3 مارک فولادهای قابل تولید در ناحیه نورد پیوسته سبا 37
 • 3-3 مقایسه میزان مصرف غلتکهای کاری و پشتیبان 38
 • 1-3-3 نیرو و دمای نورد 39
 • 4-3 تاثیر تغییرات ریزساختار روی تنش جریان 41
 • 5-3 فاکتورهای مؤثر بر سایش غلتک 41
 • 6-3 متغیرهای برنامه نورد 44
 • فصل 4 : بررسی و تعیین شاخص اندازه گیری سایش در غلتک ها 47
 • 1-4 تاریخچه بررسی اثر سایش 48
 • 2-4 سایش غلتک 48
 • 1-2-4 سایش یکنواخت 49
 • 2-2-4 سایش محلی 49
 • 3-2-4 مواد غلتک 50
 • 3-4 تاثیر سایش غلتک کاری روی پروفیل ورق گرم نورد شده 51
 • 4-4 تاثیر سایش غلتک پشتیبان بر تاج ورق از طریق آنالیز آماری 51
 • 5-4 روش های مختف پیش بینی کانتور سایش غلتک های کاری 52
 • 6-4 بررسی علت زیادتر بودن مقدار سایش غلتک ها در لبه ورق نسبت به وسط ورق 54
 • 7-4 تعیین پارامترهای مؤثر بر نرخ سایش 55
 • 8-4 علل اصلی ایجاد سایش در نورد گرم 56
 • 1-8-4 مکانیزم خستگی حرارتی 56
 • 9-4 روانکاری و سایش در نورد گرم 58
 • 1-9-4 شرایط فرآیند 59
 • 2-9-4 مزایای روانکاری 60
 • 3-9-4 نورد خشک 61
 • 10-4 مشخصات هندسی محصولات تخت 63
 • 1-10-4 فاکتورهای اثرگذاری پروفیل قطعه 63
 • 2-10-4 تعریف المان های پروفیل 65
 • 3-10-4 اصل تختی بد 66
 • 4-10-4 انواع شکل ورق 67
 • 5-10-4 تعریف تختی ورق 68
 • 6-10-4 هندسه شکل پلان 68
 • 11-4 تفاوت اصلی بین نوع سایش در ایستگاه های اولیه و نهایی 69
 • 12-4 مقایسه شرایط کاری حاکم در خطوط کاری مشابه 70
 • 1-12-4 مکانیزم های سایش در نورد و تئوری اثر سایش 70
 • 2-12-4 سایش یکنواخت غلتک کاری در قفسه های نورد گرم 71
 • 3-12-4 سایش یکنواخت غلتک پشتیبان در قفسه های نورد گرم 75
 • 13-4 تشریح دو روش عمده مدل سازی سایش 77
 • 1-13-4 مدل سازی بر مبنای نتایج تجربی 77
 • 2-13-4 مدل پیش بینی سایش غلتک بر مبنای مدل سازی نیروی نورد 78
 • 3-13-4 فرآیند کار تجربی 81

 

 • فهرست جداول:
 • جداول فصل 3 :
 • جدول 1-3) آنالیز شیمیایی غلتک کاری 27
 • جدول 2-3) آنالیز شیمیایی غلتک پشتیبان 30
 • جدول 3-3) آمار مصرف غلتک های کاری 31
 • جدول 4-3) آمار مصرف غلتک های پشتیبان 36
 • جدول 5-3) فولادهای قابل تولید در نورد سبا 37
 • جدول6-3) تنوع تولیدات ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته 38
 • جداول فصل 4 :
 • جدول 1-4) ترکیب شیمیایی مارک غلتک ها 76

 

 • فهرست اشکال:
 • اشکال فصل 1 :
 • شکل 1-1) نمایی از کوره تونلی 4
 • شکل 2-1) کوره پاتیلی LF 6
 • شکل 3-1) قفسه های نورد گرم 9
 • اشکال فصل 2 :
 • شکل 1-2) شماتیک لایه های سطحی موجود بر سطح یک قطعه فلزی 14
 • شکل 2-2) برآمدگی های یک سطح صاف در زیر میکروسکوپ 14
 • شکل 3-2) سه عامل مؤثر بر بافت هندسی سطح 16
 • شکل 4-2) تقسیم بندی فرآیندها و مکانیزم های سایش 16
 • شکل 5-2) شماتیک پدیده های سایش 18
 • شکل 6-2) سایش خراشان در مقیاس میکروسکوپی 18
 • شکل 7-2) شماتیک سایش فرسایشی 18
 • شکل 8-2) شماتیک فرآیند حفره ای شدن در اثر برخورد حباب های مایع 19
 • شکل 9-2) شماتیک تولید ذرات سایشی در اثر فرآیند سایش چسبان 20
 • اشکال فصل 3 :
 • شکل 1-3) غلتک های پشتیبان 28
 • شکل 2-3) غلتک های کاری 29
 • شکل 3-3) تصویر ساختار میکروسکوپی غلتک کاری بزرگنمایی 100 29
 • شکل 4-3) تصویر ساختار میکروسکوپی غلتک کاری بزرگنمایی 500 30
 • شکل 5-3) تاثیر درصد کربن و سختی روی سایش فولاد 42
 • شکل 6-3) اثر تشکیل کاربید روی سایش 42
 • شکل 7-3) تغییرات سختی درصد کاربیدها و مارکهای مختلف غلتک 43
 • اشکال فصل 4 :
 • شکل 1-4) قفسه های نورد گرم 51
 • شکل 2-4) تاج ورق روی غلتک های پشتیبان 52
 • شکل 3-4) رابطه بین سایش لبه و سایش مرکز 53
 • شکل 4-4) پروفیل غیر خطی غلتک 53
 • شکل 5-4) مدل سایش غلتک ها 54
 • شکل 6-4) فرآیند نورد گرم 57
 • شکل 7-4) مکانیزم خستگی حرارتی 58
 • شکل 8-4) تغییرات دما در نورد 59
 • شکل 9-4) توزیع جریان ماده، فشار و تنش برشی 61
 • شکل 10-4) مقطع عرضی در پهنای ورق 64
 • شکل 11-4) تعریف پروفیل 65
 • شکل 12-4) نمایش شماتیک کاناله و دره 65
 • شکل 13-4) پارامترهای شکل ورق 66
 • شکل 14-4) شکل ورق 67
 • شکل 15-4) camber 68
 • شکل 16-4) انحراف out-of-square 69
 • شکل 17-4) تفاوت مکانیزم سایش در قفسه ها 71
 • شکل 18-4) کانتورهای سایش غلتک کاری 1 تا 3 72
 • شکل 19-4) کانتورهای سایش غلتک کاری 4 تا 6 72
 • شکل 20-4) کانتورهای سایش غلتک کاری 5 73
 • شکل 21-4) سایش شعاعی 74
 • شکل 22-4) تغییرات سایش غلتک کاری 74
 • شکل 23-4) تغییرات سایش غلتک پشتیبان 75
 • شکل 24-4) نرخ سایش غلتک پشتیبان 76
 • شکل 25-4) سایش دو مارک غلتک 4 و 5 77
 • شکل 26-4) رابطه خطی بین تاج مؤثر غلتک و تغییر مکان CVC 79
 • شکل 27-4) شماتیک برنامه پله ای شکل 80
 • شکل 28-4) فلوچارت پیش بینی مدل سایش 80
 • شکل 29-4) شماتیک مکان غلتک کاری 81
 • شکل 30-4) شماتیک اندازه گیری در دستگاه سنگ زنی 82
 • شکل 31-4) قطر غلتک اندازه گیری شده از پروفیل 82
 • شکل 32-4) مقایسه سایش اندازه گیری شده غلتک های بالا و پایین 83
 • بحث و نتیجه گیری 84
 • منابع 85
 • ABSTRACT 86

طرح کسب و کار رستوران شاطر عباس 20 صفحهشناسه محصول: 598672
موجود

طرح کسب و کار رستوران شاطر عباس 20 صفحه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

طرح کسب و کار رستوران شاطر عباس 20 صفحه

طرح کسب و کار رستوران شاطر عباس 20 صفحه

طرح کسب و کار  رستوران شاطر عباس  20 صفحه (فایل WORD قابل ویرایش می باشد)

چشم انداز:
چشم انداز ما ارائه غذاهایی با کیفیت بالا و خوشمزه و ارزان می باشد.

ماموریت:
هدف از تاسیس این رستوران ایجاد محیطی شاد و دوستانه جهت گذراندن وقت و همکاری مشتریان جهت آماده کردن سفارشات خویش است.

اهداف:
هدف از راه اندازی رستوران شاطر عباس ،ایجاد مکانی است که با توجه به ذائقه و خواست مشتری و به صورت کاملاً سفارشی به سرو غذاهایی با کیفیت بالا و خوشمزه و ارزان می پردازد.

استراتژی:
استراتژی ما در راستای رسیدن به اهدافمان عبارت اند از : 1- استفاده از مواد غذایی تازه 2- استفاده از برندهای معروف برای مواد اولیه 3- بکارگیری افرادی که در زمینه آشپزی حرفه ای هستند 4- سخت کوشی و همکاری شرکا 5- به وجود آوردن محیطی مفرح و سرگرم کننده .

 

1- خلاصه‌ی طرح
هدف از راه اندازی رستوران شاطر عباس ،ایجاد مکانی است که با توجه به ذائقه و خواست مشتری و به صورت کاملاً سفارشی به سرو غذاهایی با کیفیت بالا و خوشمزه و ارزان می پردازد. نبود و خلاء چنین غذاهایی من را بر آن داشت تا به راه اندازی رستورانی زیبا در مکانی مناسب با کیفیت خوب اقدام کنم. این رستوران در محدوده‌ی خیابان فرشته افتتاح خواهد شد، پاسخگوی نیاز مشتریانی خواهد بود که علاوه بر بهرمند شدن از غذای خوب، اوقات خوشی را در کنار دوستان و آشنایان تجربه خواهند کرد . هدف از راه اندازی این کسب و کار به شرح زیر می باشد :
1- راه اندازی رستوران شاطر عباس با محیطی دوستانه و شاد در محدوده‌ی خیابان فرشته
2- افتتاح چند شعبه‌ی دیگر در تهران
3- اعطای نمایندگی فروش جهت زدن شعبات این رستوران در شهرستان‌ها
4- باب میل بودن و سلیقه ای شدن غذاها
این گونه به نظر می رسد با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قدرت و استفاده از فرصت ها می توانم این کسب و کار را با موفقیت انجام دهم.
مشتریان بالقوه‌ی این رستوران به سه بخش اصلی تقسیم می شوند : 1- افرادی که مایلند در کنار صرف غذا به سرگرم شدن و تفریح و گذراندن وقتشان بپردازند. 2- افرادی که مایلند نحوه درست کردن غذا را از نزدیک ببینند و به سلیقه ی خود غذاشان را سفارش دهند. 3- افرادی که مایلند نحوه درست کردن غذا را آموزش ببینند .


پروژه مرمت پاورپوینت خانه مرتضويان واقع در شهرکرد 87 اسلایدشناسه محصول: 555516
موجود

پروژه مرمت پاورپوینت خانه مرتضويان واقع در شهرکرد 87 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پروژه مرمت پاورپوینت خانه مرتضويان واقع در شهرکرد 87 اسلاید

پروژه مرمت پاورپوینت خانه مرتضويان واقع در شهرکرد 87 اسلاید


فصل اول: شناخت بنا

گذشته
کالبدی
زیبا شناسی
اجتماعی

فصل دوم: آسیب شناسی
داخلی
خارجی

فصل سوم: مرمت
حفاظت
مرمت
احياء

------------------------

- موقعیت جغرافیای شهر

شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری در 105 کیلومتری جنوب غربی استان اصفهان 32 درجه و 21 دقیقه عرض شمالی و 50 دقیقه و 34 دقیقه طول شرقی در نصف النهارگرینویچ در ناحیه غربی ایران واقع شده است .
بافت مرکزی شهرکرد مانند اکثر شهرهای قدیمی ایران دارای مسجد جامع و حمام و بازار بوده است و این خود نقطه قوتی جهت ادامه حیات این بافت بوده است و احداث خیابان های جدید در این بافت، هرچند انسجام اولیه بافت را تحت تاثیر قرار داده است. ولی به لحاظ گسترش واحدهای تجاری و خدماتی حول این هسته موجبات تقویت و بقای این قسمت را به عنوان هسته مرکزی فراهم کرده است. از جمله محلاتی که در بافت قدیم قرار دارند،می توان به محله مسجد جامع(مسجد خان) ، جلوخان، سیدآقا بزرگ و امامزاده اشاره کرد.
1- مسجد جامع
2- مسجد ابومحمد
3- جلوخان
4- چهار کارخانه
5- سید آقا بزرگ
6- درب امامزاده
7-آسیاب بالا
8- نمدمالها

- مالکیت بنا:
این خانه متعلق به خانواده مرتضویان بوده است که توسط سازمان میراث فرهنگی استان شهرکرد خریداری شده است و هم اکنون مالک آن میراث فرهنگی است. به طور کلی اداره این خانه دولتی می باشد.

 و .....

 

 


پروژه مرمت، پاورپوینت مسجد ارشاد نجف آباد 83 اسلایدشناسه محصول: 555483
موجود

پروژه مرمت، پاورپوینت مسجد ارشاد نجف آباد 83 اسلاید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پروژه مرمت، پاورپوینت مسجد ارشاد نجف آباد 83 اسلاید

پروژه مرمت، پاورپوینت مسجد ارشاد نجف آباد 83 اسلاید

موقعیت مسجد در شهر نجف آباد
پلان بنا
معرفی بنا
مشخصات بنا
دخل و تصرفات
ورودی اصلی
جزئیات تزئینات ورودی
سنگ تراشهای ورودی
هشتی

و ...


رساله معماری مجتمع مسکونیشناسه محصول: 555480
موجود

رساله معماری مجتمع مسکونی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

رساله معماری مجتمع مسکونی

رساله معماری مجتمع مسکونی

پروژه مجتمع مسکونی 122 صفحه وورد (قابل ویرایش) بهمراه تمامی جزئیات و نقشه ها و انمیشن آخر توضیحات

فهرست مطالب

فصل اول 
کليات پژوهش 
1-1-پيشگفتار 
1-2-بيان مساله 
1-3-ضرورت پژوهش 
1-6-تعريف واژه‌ها و اصطلاحات 
1-6-1-مکان 
1-6-2-هویت مکان
1-6-3-خلوت 
1-6-4-فضای شخصی 
1-6-5-فضاي باز مسکوني
1-6-6-رضایتمندی مسکونی 
1-6-7-تعامل اجتماعی 
1-6-8- احساس مکان 
1-6-9- تصوير ذهني و مکان 
1-6-10-حریم و قلمرو 
فصل دوم 
بررسی ادبیات تحقیق
2-1-پيشگفتار
2-2-تعريفي از خانه 
2-3-خانه مکاني براي زندگي
2-4-خانه ايراني عاملي هويت بخش
2-5- شکل گيري مجتمع‌هاي مسکوني
2-5-1-رويكردهاي كالبدي طراحی مجتمع مسكوني
2-5-2-گونه شناسي مجتمع مسكوني و نحوه تعريف فضاي باز 
2-6-پايداري و پايداري اجتماعي 
2-7-معناي مکان 
2-8-شکل گيري هويت مکان
2-8-1- احساس آسايش 
2-8-2- توجه به حقوق کاربران 
2-8-3- امنيت و سلامت 
2-8-4- فرصت‌هايي براي انجام دادن فعاليتها
2-8-5- کيفيت‌هاي بصري 
2-8-6- ارتباط با فرهنگ عام و آداب و رسوم اجتماعي 
2-8-7- بهره گيري از طبيعيت براي شخصيت دهي
2-8-8- توجه به زمينه تاريخي اجتماعي
2-8-9-ايجاد تجارب روزانه در مکان‌هاي پرتردد 
2-8-10- نماد گرايي 
2-8-11- تعريف مکان به کمک عوامل طبيعي 
2-8-12- توانايي خلق موقعيتهايي منطقي به وسيله ساکنان 
2-9-تأثير فاصله هاي بين اشخاص در شكل گيري تعامل اجتماعي 
2-10-تعريف فضاي باز مسكوني 
2-10-1-فضاي باز و تعاملات اجتماعي 
2-10-2-نوع رويكرد به فضاي باز در شهرهاي سنتی 
2-10-3-نقش فضاهاي باز مسكوني در معماري سنتي ايران 
2-10-4-راهكارهاي كيفيت بخشيدن به فضاي باز عمومي 
2-10-5-تعبیه گذار آرام بين نواحي خصوصي و عمومي 
2-10-6-ضرورت بهره گيري از كاربري هاي عمومي در محوطه مسكوني 
2-11-امکان تعامل اجتماعي ساکنين 
2-11-1- اهمیت فضای جمعی در تعامل اجتماعی ساکنین 
2-11-2-علائق مشترك زمينه لازم براي فعاليت هاي جمعي 
2-11-3-شکل گيري هويت اجتماعي 
2-11-4-از طریق ساختار سلسله مراتبي حاكم بر مجتمع مسكوني 
2-11-5- احياي مجدد المان های خيابان و ميدان در طراحي مجتمع مسکونی 
2-11-6- ارتباط تراكم و شكل گيري تعامل اجتماعي 
2-11-7- همسنخي اجتماعي ساكنان
2-12-افزايش حس تعلق در مجتمعهاي مسکوني 
2-12-1-عوامل مؤثر بر حس تعلق مكان 
2-12-2-شكل گيري حس تعلق و امنيت به واسطه ساختار كالبدي 
2-12-3-تأثير طرح كالبدي مجتمع مسكوني در ارتقاي حس دلبستگي به مكان 
2-13-مزيت مجتمع‌هاي مسکوني با ارتفاع متوسط 
2-14-علت ضعف ساختارهاي پراكنده مسكوني 
2-15-ايده فضاي باز مرکزي در مجتمع مسکوني 
2-16-نحوه پهنه بندي محوطه مجموعه مسکوني 
2-16-1- شکل گيري الگوي حياط مرکزي در مجموعه‌ها 
2-17-عوامل مؤثر بر رضايت از فضاي باز مسكوني 
2-18-بررسي نمونه‌هاي داخلي 
2-18-1-مجتمع مسکوني زيتون 
2-18-2-مجموعه مسکونی فشم 
2-19-بررسي نمونه‌هاي خارجي 
2-19-1-مجتمع مسکوني در پکن، دفتراستیون هال 
2-19-2-طرح شهریکارو شمالی 
2-19-3-مجموعه مسكوني آدهام واك در لندن 
2-20-جمع بندي 
2-21-مطالعات سايت طراحي 
2-21-1- پيشينه تاريخي شهر اصفهان 
2-21-2- موقعيت طبيعي و جغرافيايي اصفهان 
2-21-3- اقليم اصفهان 
2-21-4- آب و هوا 
2-21-5- بادها 
2-21-6- تابش آفتاب 
2-21-7- دما 
2-21-8- رطوبت 
2-21-9- بارش 
2-21-10- فرم و جهت مطلوب ساختمان 
فصل سوم 
شناخت و تحليل 
مبانی طراحی 
3-1-پيشگفتار 
3-2-رویکرد های كالبدي پیشنهادی در فضای باز 
3-2-1-توجه به خودرو در طراحي محوطه 
3-3-مجموعه عوامل موثر در افزیش تعامل اجتماعی ساکنین 
3-3-1-رويكردهاي كالبدي و نماد گونه بودن مجتمع 
3-3-2-تاثیر سيماي بيروني مجتمع مسکوني 
3-3-3-ايجاد خوانايي در محوطه مجموعه 
3-3-4-رویکرد كاهش نفوذ پذيري همگاني 
3-3-5-نحوه تعريف جبهه هاي جلويي و عقبي 
3-3-6-تعريف فعاليت هايي براي ارتباط با عرصه عمومي 
3-3-7-فاصله رؤيت مناسب ساختمان ها 
3-3-8-تاثير طول مدت اقامت در افزایش وابستگی به مکان 
3-3-9-بازی پذيري فضاهاي باز وچند منظوره براي كودكان 
3-3-10- ايجاد فضاي سبز اختصاصي 
3-4-سرانه‌هاي مسكوني 
3-4-1-تراكم ساختمان‌هاي مسكوني شهري 
3-4-2-بعد خانوار 
3-4-3-ابعاد و اندازه‌هاي مسكن 
3-4-3-1- فضاهاي مشاع 
3-4-3-2-راه‌پله 
3-4-3-3-آسانسور 
3-4-3-4-پاركينگ 
3-4-4-حريم سايه‌اندازي مجاز بنا 
3-4-5-سرانه فضاهای سبز مجموعه 
3-4-6-ايجاد محل هاي نشستن در فضاي باز 
3-4-7-پياده راه ها 
فصل چهارم 
پیوست ها 
4-1- پلان سایت 
4-2- پلان های سه طبقه مسکونی شمالی 
4-3- پلان های دو طبقه مسکونی شمالی 
4-5- پلان های ویلایی 
4-6- پلان فروشگاها 
4-7- نماها 
5-8- معرفی اجزای سایت 
5-9- رندرهای داخلی 
5-9-1- مسکونی 
5-9-2- ویلایی 
5-10- رندرهای دید پرنده 
5-11- رندرهای دید انسان 
5-12- مجموعه رندرها 
5-13- شیت کار 
فهرست منابع 

 

دانلود انمیشن

 


1 2
logo-samandehi